Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także wypełniając spoczywający na nas jako administratorze danych osobowych obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 RODO dotyczący informowania osób fizycznych w zakresie przetwarzania ich danych osobowych, publikujemy oraz zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności. 

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”) jest „Job Abroad”  Sp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibą przy
ul. Tomaszowskiej 7, 93-231  Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź – Śródmieście w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000318742, NIP 7792358582, REGON 301003994. 

 1. Przetwarzając Twoje dane dokładamy wszelkich starań, aby były one chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych
  i nieuprawnionych, chronimy je także przed niewłaściwym wykorzystaniem.
 1. Zawsze gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Magdaleną Stachowiak pod adresem iodo@jobimpulse.pl 
 1. Odbiorcami danych mogą być spółki powiązane z Job Abroad  Sp. z o.o. (Job Impulse Polska Sp. z o.o, Job Outsourcing Sp. z o.o., Ahead Professionals Sp. z o.o.,), a także zaufane podmioty wspierające nas w realizacji konkretnych celów przetwarzania. Mogą to być podmioty z branży IT, świadczące usługi księgowe, doradcze, prawne, windykacyjne, operatorzy pocztowi, współpracujące agencje marketingowe, a w stosownych przypadkach także inni nasi kontrahenci, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, o ile dla wykonania usługi niezbędne okaże się przekazanie Twoich danych. Ponadto w sytuacji, w której nawiążesz z nami stosunek pracy lub zawrzesz umowę cywilnoprawną, to odbiorcą Twoich danych może być podmiot, do którego zostaniesz skierowany celem wykonywania pracy (np. tzw. pracodawca użytkownik).
 1. Masz prawo żądania od Administratora: 

a) dostępu do danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przeniesienia danych osobowych. 

 1. Masz  prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 1. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem. 
 1. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, do realizacji konkretnego celu. Brak podania danych może skutkować brakiem realizacji celu przetwarzania np. nie będzie możliwe zawarcie umowy, przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.   
 1. Twoje dane najczęściej pozyskujemy w sposób bezpośredni od osoby, której dane dotyczą, poprzez bezpośredni kontakt osobisty lub z wykorzystaniem urządzeń
  i technologii służących do komunikowania się na odległość. 

Mogło zdarzyć się tak, że Twoje dane otrzymaliśmy od osoby, która Cię nam poleciła i zapewniła o Twojej zgodzie na przekazanie danych kontaktowych, celem nawiązania bezpośredniego kontaktu. 

Mogło zdarzyć się też tak, że Twoje dane pozyskaliśmy z innych powszechnie dostępnych źródeł, w tym przede wszystkim z sieci Internet np. ze stron www, w tym także z branżowych portali społecznościowych – w takiej sytuacji zawsze przed rozpoczęciem przetwarzania informujemy o wszystkim i dajemy możliwość zgłoszenia sprzeciwu.

 1. 10.Spółka przetwarza Twoje dane zgodnie z poniższymi informacjami: 

CEL 1: Obsługa formularzy kontaktowych

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Okres/kryteria: przez okres wymiany korespondencji lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 • W praktyce: Twoje dane osobowe przetwarzamy po to, aby móc udzielić Tobie odpowiedzi na Twoje zapytanie przekazane w ramach formularza kontaktowego oraz w związku z ewentualnym, późniejszym prowadzeniem korespondencji.  

CEL 2: Informowanie o nowościach poprzez newsletter

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Okres/kryteria: Do czasu odwołania zgody.
 • W praktyce: Jeśli chcesz być na bieżąco z wszelkimi nowościami, to po wyrażeniu zgody „na kanał kontaktu” poprzez podanie swojego adresu e-mail zostaniesz dopisany do listy osób otrzymujących wiadomości e-mail z materiałami
  o charakterze marketingowym.

CEL 3: Promowanie produktów/usług poprzez dostarczanie dedykowanej treści
o charakterze marketingowym

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Okres/kryteria: Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (przez zmianę ustawień swojej przeglądarki).
 • W praktyce: Dzięki korzystaniu z dostępnych technologii umożliwiających analizę Twojej aktywności w sieci Internet (na podstawie plików Cookies) – reklamy oraz inne treści o charakterze marketingowym, które będą kierowane wyłącznie do Ciebie,
  w większym stopniu będą spełniały Twoje oczekiwania – innymi słowy, treść będzie bardziej dopasowana do Twoich preferencji. Szczegółowe informacje o plikach cookie znajdziesz w Polityce Cookies.

CEL 4: Przekazywanie informacji technicznych

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Okres/kryteria: Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 • W praktyce: Może zdarzyć się, że otrzymasz wiadomości techniczne dotyczące funkcjonowania serwisu np. informacja o planowanej niedostępności z uwagi na planowane prace konserwacyjne.

CELE PRZETWARZANIA ZWIĄZANE Z PROWADZONYMI PROCESAMI REKRUTACYJNYMI

CEL 5: Przeprowadzenie procesu rekrutacji 

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.
 • Okres/kryteria: 2 lata od zakończenia rekrutacji lub odwołania zgody.
 • W praktyce: W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa pracy związanych z realizacją konkretnego procesu zatrudnienia lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę. W zakresie, w jakim dobrowolnie podane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczają poza zakres przepisów prawa, będą one przetwarzane na podstawie zgody, jakiej udzieliłeś przez swoje wyraźne działanie – udostępniając nam swoje dane w zakresie szerszym aniżeli było to konieczne.

CEL 6: Prowadzenie przyszłych rekrutacji 

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a  RODO.
 • Okres/kryteria: 3 lata od wyrażenia zgody.
 • W praktyce: Uwzględnimy Twoje dokumenty aplikacyjne w innych prowadzonych przez nas rekrutacjach, nawet jeśli nie zaaplikowano na nią bezpośrednio. Dokonamy oceny Twoich dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełnienia naszych wymagań w zakresie nowej (przyszłej) rekrutacji, a w konsekwencji skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia chęci aplikowania na nowe stanowisko.

CEL 7: Informowanie o nowych rekrutacjach 

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a  RODO.
 • Okres/kryteria: Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 • W praktyce: Może zdarzyć się tak, że rekrutacja, w której wziąłeś udział zakończy się zatrudnieniem innej osoby. Jednak z uwagi na okoliczności nie wykluczamy całkowicie możliwości zatrudnienia Ciebie w ramach innej rekrutacji na tożsame lub podobne stanowisko, które w naszej ocenie także mogłoby Cię zainteresować. Dostrzegamy jednak ryzyko polegające na tym, że informacja o tej nowej rekrutacji może do Ciebie nie dotrzeć, w związku z czym, aby móc zainteresować Cię aktualną ofertą pracy skontaktujemy się z Tobą – jeżeli sobie tego nie życzysz, możesz zgłosić sprzeciw już przy pierwszej rekrutacji.
 • Różnica względem celu 6 jest taka, że w tym przypadku nie rozpoczniemy żadnych czynności przetwarzania związanych z prowadzoną nową rekrutacją, a jedynie Cię o niej poinformujemy i dopiero wtedy będziesz mógł zdecydować, czy chcesz brać w niej udział.

CELE PRZETWARZANIA ZWIĄZANE Z ŚWIADCZENIEM USŁUG

CEL 8: Utrzymanie relacji handlowych 

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.
 • Okres/kryteria: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 • W praktyce: Jako że będziemy współpracowali w ramach zawieranej umowy, to możliwe, że taką współpracę będziemy chcieli kontynuować lub powtórzyć
  w przyszłości, w związku z czym w takim celu prawdopodobnie będziemy się z Tobą kontaktowali.

CEL 9: Obsługa reklamacji

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
 • Okres/kryteria: Do czasu obsługi reklamacji.
 • W praktyce: Chcemy, abyś był zadowolony z naszej obsługi nawet w sytuacji,
  w której konieczna jest reklamacja świadczonych usług. Działamy sprawnie zgodnie z przepisami.

POZOSTAŁE CELE PRZETWARZANIA

CEL 10: Ochrona i zabezpieczenie się przed roszczeniami

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Okres/kryteria: Przez okres przedawnienia roszczeń.
 • W praktyce: Spółka jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym jest narażona na odpowiedzialność prawną, w tym cywilnoprawną, w związku z czym konieczne jest przechowywanie wszelkich informacji o zdarzeniach, które wstąpiły
  i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec Spółki. Informacje te mogą stanowić dowód w toczącym się postępowaniu. Okres przedawnienia roszczeń został określony w art. 118 kodeksu cywilnego.

CEL 11: Realizowanie marketingu produktów własnych i podmiotów powiązanych

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Okres/kryteria: Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 • W praktyce: Spółka dba o to, aby wiedza o trendach i nowych produktach docierała do Ciebie w sposób zapewniający poszanowanie Twojej prywatności, dlatego takie działania realizujemy także w oparciu o newsletter. Niemniej mogą pojawić się sytuacje, w których otrzymasz od nas informację o charakterze marketingowym, która nie jest newsletterem. 

Polityka Prywatności może być aktualizowana zgodnie z potrzebami. Data aktualizacji znajduje się u dołu strony.

PLIKI COOKIES 

Pliki cookies wykorzystywane są do prawidłowego działania strony oraz w celach analitycznych. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie
z ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookies. 

Więcej o Cookies tu …….